เราอุ้มบุญมาให้คุณ บอกบุญ บอกเรา

ร่วมบอกบุญ

มุมสมาชิก

สวดมนต์รู้ความหมาย "มงคลชีวิต" | ได้ทั้งแนวคิด ได้ทั้งธรรมะ


38 STEP ยกระดับชีวิต เริ่มข้อแรกได้ ข้อที่เหลือจะตามมาเอง v v v 1.อเสวนา จ พาลานํ - เอาตัวออกให้ห่างจากเพื่อนเหี้ยๆ 2.ปณฺฑิตา นญฺจ เสวนา - ไปคบเพื่อนดีๆ คนดีๆ ที่พาไปในทางเจริญ 3.ปูชา จ ปูชนียานํ - เจอคนไหนเป็นไอดอล ก็ขอวิชา ศึกษาความคิดและชีวิตของเขา 4.ปฏิรูป เทสวาโส จ - ถ้าสิ่งแวดล้อมมันแย่ ก็เปลี่ยนซะ 5.ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา - ทำประโยชน์ก่อน ไม่ต้องรอใครบอก 6.อตฺต สมฺมา ปณิธิ - วางตัวดีๆ ยุ่งเกี่ยวเฉพาะกับเรื่องที่สนับสนุนให้ชีวิตก้าวหน้า 7.พหุ สจฺจญฺ จ - ฟังเยอะๆ ลงมือทำเยอะๆ จนรู้ว่าอะไรใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 8.สิปฺปญฺ จ - ทำสิ่งต่างๆ อย่างมีกลยุทธ์ อย่าทำทื่อๆ โง่ๆ 9.วินโย จ สุสิกฺขิโต - เชื่อมั่นสิ่งใดแล้ว ก็อย่าล้มเลิกง่ายๆ 10.สุภาษิตา จ ยา วาจา - พูด สอน เป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น 11.มาตาปิตุ อุปฏฺฐานํ - อย่าลืมดูแลพ่อแม่ 12.ปุตฺต (สงฺคโห) - ถ้ามีลูกก็ดูแลลูก 13.ทารสฺส สงฺคโห - และอย่าลืมดูแลคนรัก 14.อนากุลา จ กมฺมนฺตา - Finish what you start 15.ทานญฺ จ - แบ่งปันสิ่งต่างๆ ให้คนที่ขาดแคลนบ้าง 16.ธมฺมจริยา จ - ตั้งใจเป็นคนนิสัยดีๆ 17.ญาตกานญฺจ สงฺคโห - สงเคราะห์ญาติบ้าง ถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆ 18.อนวชฺชานิ กมฺมานิ - ทำอะไร คิดหน้าคิดหลัง อย่าให้เกิดผลเสีย 19.อารตี วิรตี ปาปา - ไม่เบียดเบียนคนอื่น บาปทั้งหลายอย่าทำ 20.มชฺช ปานา จ สญฺญโม - เป็นไปได้ก็อย่ากินเหล้าเลย 21.อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ - อย่าประมาทกับทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเวลา 22.คารโว - ให้เกียรติคนอื่น 23.นิวาโต - ถ่อมตัว 24.สนฺตุฏฺฐี - ใช้ชีวิตพอเพียง ไม่เว่อร์ 25.กตญฺญุตา - รู้คุณค่าของสิ่งต่างๆ 26.กาเลน ธมฺมสฺ สวนํ - แบ่งเวลามาศึกษาธรรมะบ้าง 27.ขนฺตี - ใช้ความอดทนหน่อย 28.โสวจสฺสตา - เปิดใจเรียนรู้ 29.สมณานญฺจ ทสฺสนํ - หาครูบาอาจารย์ดีๆ ไว้อบรมใจ 30.กาเลน ธมฺมสากจฺฉา - มีโอกาสก็ลองสนทนาธรรมกับท่านดู 31.ตโป - แล้วท่านจะบอกให้เราพยายามละกิเลส 32.พรหฺมจริยญฺ จ - มีโอกาสก็ถือศีลบ้าง 33.อริยสจฺจาน ทสฺสนํ - ถือศีลแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติให้เห็นความจริง 34.นิพฺพาน สจฺฉิกิริยา - ถ้าเป็นไปได้ ก็เอาให้เข้าใจเข้าถึงพระนิพพพาน 35.ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ - ถึงตอนนี้ก็จะขำๆ กับโลกธรรม 8 อย่าง ว่าเป็นของธรรมดา 36.อโสกํ - จะหาความเศร้าหมองจากไหนได้อีก 37.วิรชํ - เพียรเผากิเลสตัวละเอียดอื่นๆ ต่อไป 38.เขมํ - Happy Ending


# ทำบุญบริจาค

บูรณะพระประธานในอุโบสถ

ขอเชิญร่วมบูรณะ ปิดทอง องค์พระประธานในอุโบสถวัดแม่ทราย จังหวัดแพร่

ขอเชิญร่วมทำบุญโรงทานน้ำดื่ม-น้ำปานะ พิธียกช่อฟ้าเอกอุโบสถ

ขอเชิญร่วมทำบุญโรงทานน้ำดื่ม-น้ำปานะ ในพิธียกช่อฟ้าเอกอุโบสถ พิธีบรรจุหัวใจพญาสิงห์ #พิธีบรรจุหัวใจพญานาค วัดแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ในวันที่ 3-5 มีนาคม 2566

ปิดทองพระประธานในอุโบสถ

ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะปิดทององค์พระประธาน ในอุโบสถวัดแม่ทราย จังหวัดแพร่

ขอเชิญร่วมทำบุญเทพื้นคอนกรีตรอบอุโบสถ

เทลานวัด สร้างลานธรรม ก่อทางบุญ ขอเชิญร่วมทำบุญเทพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย เพื่อปรับภูมิทัศน์รอบอุโบสถวัดแม่ทราย จังหวัดแพร่

🔸ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี🔸 🔸ทอดถวาย ณ วัดแม่สะกึด จ.แม่ฮ่องสอน🔸 เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดแม่สะกึด 🔸🔸ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕🔸

🔸ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี🔸 🔸ทอดถวาย ณ วัดแม่สะกึด จ.แม่ฮ่องสอน🔸 เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดแม่สะกึด 🔸🔸ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕🔸

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสปอร์ตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์

เข้าพรรษา สร้างบุญ อุ่นใจ เปลี่ยนจากเทียนไข เป็นโซล่าไลท์ ถวายวัดแม่ทราย จังหวัดแพร่

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างซุ้มหน้าต่างและฉาบผนังอุโบสถ

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างซุ้มหน้าต่างและฉาบผนังอุโบสถ วัดแม่ทราย ตงแม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ขอเรียนเชิญร่วมบุญชำระหนี้สงฆ์ #ค่าน้ำค่าไฟประจำเดือนกุมภาพันธ์

#ขอเรียนเชิญร่วมบุญชำระหนี้สงฆ์ #ค่าน้ำค่าไฟประจำเดือนกุมภาพันธ์ 🙏อานิสงค์การร่วมทำบุญค่าไฟฟ้าจะส่งผลให้เป็นผู้ที่ไม่เศร้าหมองทางเดินของชีวิตจะสว่างไสวไม่มีทางตันคิดนึกที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายมีทางออกเสมอ 👉ติดต่อร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ วัดห้วยโรงใน ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ พระอธิการพรพิพัฒน์พงษ์ รตนโชโต ☎️ 0638975436 👉ร่วมบุญได้ที่ ธ.ธ.ก.ส เลขบช.020-1-3331429-8 ชื่อบช. วัดห้วยโรงใน ม.4 😇 #อานิสงค์การร่วมทำบุญค่าไฟฟ้า จะส่งผลให้เป็นผู้ที่ไม่เศร้าหมอง ทางเดินของชีวิตจะสว่างไสวไม่มีทางตัน คิดนึกที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายมีทางออกเสมอ จิตใจจะสว่างไสว สุขภาพร่างกายก็แข็งแรง ไม่ว่าเราจะไปตกทุกข์ได้ยากที่ไหน ก็จะมีสิ่งที่ช่วยเราให้มีทางออก พ้นจากความทุกข์ตรงนั้นได้ พ้นจากเคราะห์กรรม ตรงนั้นได้ เหมือนดั่งที่ไฟฟ้า ทำให้วัด สว่างไสว และยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย และเกิดชาติไหนก็จะมีสายตาดี ไม่มีความบกพร่องในการมองเห็นเลย เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีวิมานที่สว่างไสวยิ่งนักแก้กรรมสำหรับผู้ที่ มีความเศร้าหมองในจิตใจ พบทางตันในชีวิต และพวกที่มีความบกพร่องในการมองเห็น🙏🙏🙏

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดคำสะอาด ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดคำสะอาด ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ❖ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ เจริญพร สหธรรมมิก เพื่อนกัลยาณมิตรญาติธรรม มหาเศรษฐีบุญ ทุกๆท่าน ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างบุญครั้งนี้ให้บรรลุผลสำเร็จด้วยเทอญ ... ❖:‧ ร่วมสร้างอุโบสถได้ที่ ชื่อบัญชี ร่วมสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดคำสะอาด ธนาคารออมสิน สาขาน้ำยืน เลขที่ 020-3-80872-000