เราอุ้มบุญมาให้คุณ บอกบุญ บอกเรา

ร่วมบอกบุญ

มุมสมาชิก

รวมงานบุญ 100 โรงพยาบาล เพื่อแก้ปัญหา COVID-19 ..แค่แชร์ก็ได้กุศลไม่มีประมาณ


FACEBOOK

#ขอคนละกำลังใจให้คุณหมอ รวมงานบุญโรงพยาบาล รวบรวม เลขบัญชี 100 แห่ง สำหรับผู้ที่สนใจจะช่วย โรงพยาบาล มูลนิธิ โครงการต่างๆ ที่ร่วมด้วยช่วยกัน ซื้อ อุปรณ์การแพทย์ และ สนับสนุน เพื่อแก้ปัญหา COVID-19 ..แค่แชร์ก็ได้กุศลไม่มีประมาณ

1. โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณแพร่ระบาดโควิด-19 กับ มูลนิธิรามาธิบดี
ชื่อบัญชี: มูลนิธิรามาธิบดี
ธนาคาร: กรุงเทพ
เลขที่:  090-3-50015-5

2.มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
ธนาคาร:  ทหารไทย
เลขที่:  049-2-92670-4
โทร 02-534-7236 , 02-534-7242

3.โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เพื่อช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์สู้ภัย covid-19
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าในพระราชูปถัมภ์
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  172-0-01412-4
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ 
เลขที่: 051-2-51131-9 
ธนาคาร:  กสิกรไทย
เลขที่: 799-2-17970-4

4.โครงการ "เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19" มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธนาคาร:  ไทยพาณิชย์
เลขที่:  566-4-04844-0
โทร : 053-938400

5. อภัยภูเบศรสู้ภัยโควิด 19  โรงพยายาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคของโรงพยายาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
(ลดภาษีได้ 2 เท่า)
ธนาคาร:  ไทยพาณิชย์ สาขาปราจีนบุรี
เลขที่:  588-259-865-1
โทร 087-924-0088

6.ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ชื่อบัญชี:  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โครงการปันบุญ
(ลดภาษีได้ 2 เท่า)
ธนาคาร:  ทหารไทย
เลขที่:  040-1-07583-3
โทร 02-4752576

7. ร่วมบริจาคสมทบทุน รวมน้ำใจต้านภัยโควิด -19  กับ โรงพยาบาลชะอำ 
ชื่อบัญชี:  โรงพยาบาลชะอำ 
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  717-051-662-4
โทร : 032-471007 ต่อ 810,822

8. กองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ ค่ายา เวชภัณฑ์ 
เพื่อการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 โรงพยาบาลตำรวจ 
ชื่อบัญชี: มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระราชินูปถัมภ์  สาขาโรงพยาบาลตำรวจ
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  982-2-72843-3
โทร :  0-8800-2869-9

9.ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครืองมือแพทย์ รักษาูป่วย Covid-19 เพื่อโรงพยาบาลตากสิน
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน
ธนาคาร:  ทหารไทย
เลขที่:  033-201-7019
โทร : 02-437-0123 ต่อ 1673 , 1674

10.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  745-0-50799-4
โทร : 034-419595

11.มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ธนาคาร:  ทหารไทย  สาขาสัตหีบ
เลขที่:  302-2-60354-6
โทร : 038-933905 

12.ร่วมบริจาคสมทบกองทุนต้านภัย Covid 19 กับ มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่
ธนาคาร: กรุงไทย
เลขที่:  936-0-08501-4
หรือ
ธนาคาร: กรุงเทพ
เลขที่:  593-7-06506-7
โทร : 074-273-247

13.ร่วมบริจาคสมทบทุน ร่วมต้านโควิด - 19 
ชื่อบัญชี:  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกองทุนพัฒนาศฝุนย์การ ฯแพทย์
ธนาคาร:  ไทยพาณิชย์
เลขที่:  283-2-01595-6
โทร :  037-395-085-6 ต่อ 10136

14.แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ขอเชิญร่วมบริจาค ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล
โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID 19
ชื่อบัญชี:  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ขอเชิญร่วมบริจาค ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล
โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID 19
ธนาคาร: กรุงไทย 
เลขที่: 041-0-18080-7
หรือ บริจาค 100 บาท โทร *948*1919*100 # 
 หรือ บริจาค 10 บาท โทร *948*1919*10 # 

15.กองทุน ช่วยเหลือผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์โรคประสาท
ชื่อบัญชี:   มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  020-1-33312-0

16.โรงพยาบาลบางกรวย สู้ภัยโควิด 19
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคของโรงพยาบาลบางกรวย
ธนาคาร:  ออมสิน
เลขที่: 020-2-86171-471
โทร :  087-9518391

17.โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  ร่วมฝ่าฝัน สู้ภัยวิกฤต COVID-19
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:   989-9-87682-8
โทร :  055-252-126

18.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สู้ภัย COVID 19
ชื่อบัญชี: กองทุน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์
ธนาคาร:  กรุงไทย 
เลขที่: 679-1-09638-1
โทร :  044 376 889 

19.ร่วมบริจาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจอมทอง 
ชื่อบัญชี:  โรงพยาบาลจอมทอง
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  526-0-667387
โทร :  053-341-218-9

20.บริจาคโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ธนาคาร:  ออมสิน
เลขที่: 02-0254-25-6231
โทร :  

21.ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น สร้างความพร้อมและคล่องตัว ให้เจ้าหน้าที่
ผู็ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลมะการักษ์
ชื่อบัญชี:  โรงพยาบาลมะการักษ์ (สู้ภัยโควิด 19)
ธนาคาร:   กรุงไทย
เลขที่:  714-0-68239-9

22.ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 โรงพยาบาลทุ่งสง 
ชื่อบัญชี:  โรงพยาบาลทุ่งสง 
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 815-073-7944
โทร :  075-410100

23.บริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำวอร์ด ผู้ป้วยโควิด
ชื่อบัญชี:  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ(รับบริจาค)
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 441-0-30291-4
โทร : 089-714-5981

24.มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์
ธนาคาร:  ทหารไทย
เลขที่: 236-1-00491-0

25.บริจาคเงินสมทยทุน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องงกันและเครื่องมือ 
ในกระบวนการรักษาคัดกรองผู้ป่วย
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ชื่อบัญชี:   โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ธนาคาร:  ไทยพาณิชย์
เลขที่: 527-2-29479-4
โทร :  038-320200 ต่อ 1329 

26.โรงพยาบาลตรัง  
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคของโรงพยาบาลตรัง
ธนาคาร:  ไทยพาณิชย์
เลขที่: 432-000-448-7
โทร :  075-201-500

27. บริจาคอุปกรณ์การแพทย์สู้โควิด เพื่อชาวยะลา 
ชื่อบัญชี:  อุปกรณ์การแพทย์สู้โควิด เพื่อชาวยะลา 
ธนาคาร:  กรุงไทย 
เลขที่: 932-3-32123-0
ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Line ID:covidyalahos

28.มูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี ร่วมกับ โรงพยาบาลปัตตานี
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี  (โควิด-19)
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  907-3-03183-4
โทร :  073-711-010 ต่อ 1209 การเงิน

29.สู้ภัย COVID-19 กับ โรงพยาบาลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคโรงพยาบาลอุดรธานี 
ธนาคาร:  กรุงไทย 
เลขที่: 401-3-63948-3
โทร :  042-2455555 ต่อ 3634 

30.ธรรมศาสตร์ เพื่อประชาชน COVI-19
(ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)
ชื่อบัญชี:  โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
ธนาคาร:  กรุงเทพ
เลขที่: 091-0-20188-8
โทร :  02-926-9432

31.ร่วมบริจาคสมทบทุน ซื้อเครื่องมืออุปกรณ?การแพทย์ เพื่อดูแลผู็้ป่วย COVID-19
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาค คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 012-0-31980-2
โทร :  Line : @ual1226j

32. บริจาคอุปกรณ์ 3D OPubs กับ จส.100 
ชื่อบัญชี:  กองทุนทุกชีวิตมีค่ากับ จส 100 
ธนาคาร: ทหารไทย   
เลขที่:  015-2-38591-0
โทร :  
33.ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลเลย สู้ภัยโควิด
(ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคของโรงพยาบาลเลย
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 403-0-92099-3
โทร :   Line ID : [email protected]

34.ร่วมบริจาคเพื่อจัดหา อุปกรณ์การแพทย์รักษาผู้ป่วย โควิด-19 
กับ โรงพยาบาลขอนแก่น 
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 405-0-71334-9
โทร :  043-236190

35.ร่วมบริจาคเพื่อจัดหา อุปกรณ์การแพทย์รักษาผู้ป่วย โควิด-19 
กับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ชื่อบัญชี: มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ 
เลขที่: 551-2-19943-4
โทร :  043-363799
Line ID: 099-042-8822

36.ร่วมบริจาคสู้ภัยโควิด เพื่อโรงพยาบาลบุรีรัมย์
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 308-0-70047-3
โทร :  0 4461 5002 ต่อ 4131 , 4100 

37. ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู็ป่วย COVID-19
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิสนุบสนุนสถาบันประสาทวิทยา
ธนาคาร:  กรุงไทย 
เลขที่: 678-8-71655-2
โทร :  02 3456118 

38.ร่วมบริจาคสมทบทุน สถาบันโรคทรวงอก สำหรับรักษา COVID-19
ชื่อบัญชี:  กรุงไทย
ธนาคาร:  สถาบันโรคทรวงอก (เงินบริจาค)
เลขที่:  108-0-79006-3
โทร :  02-5470961

39.ร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุกรณ์การแพทย์  COVID-19
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
ธนาคาร:  ทหารไทย
เลขที่: 049-2-92670-4
โทร : 02-534-7236

40.บริจาคชุด PPE ให้บุคคลากรทางการแพทย์  
ชื่อบัญชี:  สมาคมพยาบาล 
ธนาคาร:  กสิกรไทย
เลขที่: 013-3-61772-8
โทร :  02-247-4704

41.บริจาคหน้ากาก N95,face shields , PPE
ชื่อบัญชี:  กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.พระนั่งเกล้า
ธนาคาร:  กรุงไทย สาขานนทบุรี
เลขที่: 108-0-21119-5

42. สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือแพทย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง นครศรีธรรมราช 
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  814-0-39208-1
โทร :  

43. นักรบเสื้อขาว  โรงพยาบาล วชิระภูเก็ต
ชื่อบัญชี:  โรงพยาบาล วชิระภูเก็ต
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 805-0-93930-8
โทร :  

44.มูลนิธิถ้ำจำปาอุปถัมภ์ จ.ลพบุรี  ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องมือการแพทย์
ชื่อบัญชี: มูลนิธิถ้ำจำปาอุปถัมภ์
ธนาคาร:   กสิกรไทย
เลขที่: 032-8-27412-4
โทร :  

45.ร่วมบริจาค สู้ COVID-19
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์
เลขที่: 514-2-64381-1
โทร :  080-994-2457

46. บริจาคสมทบทุน โรงพยาบาลสุรินทร์
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคโรงพยาบาบสุรินทร์ 
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 310-0-94251-5
หรือ
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 310-0-37229-8

47.ร่วมสู้ไปกับนักรบเสื้อกาวน์
ชื่อบัญชี:  นเรศวรสู้ภัยโควิด 19 
ธนาคาร:  กรุงเทพ
เลขที่: 620-0-42363-7
โทร :  

48.โรงพยาบาลหนองหาน
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคไโรงพยาบาลหนองหาน
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 617-9-841-521
โทร :   042261135-6 ต่อ 225,226

49. บริจาคสู้โควิด โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 730-0-70162-3
โทร :  Line @357rpvtn

50. ร่วมบริจาคเงินสมทบ กองทุนโรงพยาบาลราชบุรีร่วมใจสู้ภัยโควิด 19
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 705-1-59940-2
โทร :  032-719600 ต่อ 1272
51.เงินบริจาค โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาค โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  727-061-169-6
โทร :  034-119990

52. บริจาคจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สู้ภัยต้าน โควิด 19 เพื่อชาวโคราช 
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  337-0-35081-5
โทร :  044-232077

53.สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อมอบให้ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ชื่อบัญชี: เงินบริจาคโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ธนาคาร: กรุงไทย สาขาเชียงราย
เลขที่: 504-0-98280-1
โทร :   www.mfu.ac.th

54.บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อต่อสู้ไวรัวโควิด 19  โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม นครราชสีมา
ชื่อบัญชี:  จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 3020-72431-7
โทร :  044-387108

55.โรงพยาบาลสตูล สู้ภัยโควิด 19 
ชื่อบัญชี:  เงินกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลสตูล
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 910-0-75489-7
โทร :  

56.โรงพยาบาลพนมสารคาม โควิด 19 
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาค โรงพยาบาลพนมสารคาม
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 203-0-34872-4
โทร :  038-551-444

57. ซื้อวัสดุร่วมน้ำใจ สู้ภัย COVID-19 กับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
ธนาคาร:  ออมสิน
เลขที่: 020-255-070-177
โทร :  043-518200 ต่อ 7664 , 7678

58.ร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ หรือ สมทบทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ โควิด 19 โรงพยาบาลปาย
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคโรงพยาบาลปาย
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 525-0-39553-8
โทร :  

59. บริจาคอุกรณ์การแพทย์ เพื่อ โรงพยาบาลปะเหลียน จ.ตรัง
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคโรงพยาบาลปะเหลียน จ.ตรัง
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  916-0-59741-0
โทร :  

60.ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี
ธนาคาร:  ออมสิน
เลขที่:  054-020-889-033
โทร :  081-702-1313

61. ร่วมบริจาคซื้ออุกรณ์การแพทย์ กับ เงินบริจาคโรงพยาบาล
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ธนาคาร:  ไทยพาณิชย์ 
เลขที่: 615-232-467-3
โทร :  066-411-066

62. บริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยผู็ป่วย และ จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน COVID 19
ชื่อบัญชี:  โรงพยาบาลวาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ธนาคาร:  ออมสิน
เลขที่: 020-301-604-466
โทร :  081-320-0761

63.บริจาค ต้านภัย โควิด - 19 กับ โรงพยาบาลปง พะเยา
ชื่อบัญชี:   เงินบริจาคโรงพยาบาลปง
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 523-0-15617-1
โทร :  

64.บริจาควัสดุที่ขาดแคลน กับ โรงพยาบาบระยอง
ชื่อบัญชี:   เงินบริจาคโรงพยาบาลระยอง
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 235-0-43960-7
โทร :  038-611-104 ต่อ 2001

65.ร่วมบริจาคชุด PPE กับคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้กับ โรงพยาบาลต่างๆ 
ชื่อบัญชี:  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน
ธนาคาร:  ไทยพาณิชย์
เลขที่: 853-222-194-2
โทร :  

66. บริจาคเงินสมทบทุนซื้กเครื่องมือแพทย์กับ โรงพยาบาลปากช่องนานา
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคของโรงพยาบาลปากช่องนานา
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 303-0-98417-6
โทร :  

67.สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงิน ซื้ออุกรณ์การแพทย์
ชื่อบัญชี:  สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย
ธนาคาร:  ไทยพาณิชย์
เลขที่: 045-3-04637-0
โทร :  02-250-0312

68. ร่วมบริจาคกับ โรงพยาบาลสิรินธร
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิโรงพยาบาลสิรินธร กทม.
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 845-0-03811-1
โทร :  02-328-6900 ต่อ 10454

69.ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ COVID-19 
กับ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี  
ชื่อบัญชี:  โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เพื่อ เครื่องมือทางการแพทย์
ธนาคาร:  ออมสิน
เลขที่:  020-254-178-534
โทร :  02-546-1960-6

70.ร่วมช่วยเหลือ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล กับ ช่อง 3 
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิครอบครัวข่าว
ธนาคาร:  กรุงเทพ
เลขที่: 014-3-00459-6
โทร :  

71.ช่อง 7 รวมใจสู้ภัยโควิด - 19 
ชื่อบัญชี:  ช่อง 7 รวมใจสู้ภัยโควิด - 19 
ธนาคาร:  กรุงศรีอยุธยา 
เลขที่: 001-0-18355-8
โทร :  

72. (ช่อง ONE )วันสร้างสุข สู้ภัยโควิด - 19  
ชื่อบัญชี: วันสร้างสุขช่วยผู้ประสบภัย  
ธนาคาร:  กรุงเทพ 
เลขที่:  925-3-01899-9
โทร :  

73. เงินบริจาคโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
ชื่อบัญชี:   เงินบริจาคโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 
ธนาคาร:  กรุงไทย 
เลขที่:  412-3-21607-2
โทร :  088-563-9656

74. ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ COVID-19
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคโรงพยาบาลสันป่าตอง
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: โรงพยาบาลสันป่าตอง (เงินบริจาค)
โทร :  089 963 1844

75.ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุน "พุทธโสธรสู้ภัยโควิด"
ชื่อบัญชี:   โรงพยาบาลพุทธโสธร 
ธนาคาร:  ไทยพาณิชย์
เลขที่:  516-268-694-6
โทร :   038-814375-8

76. โรงพยาบาลบางบ่อ 
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคโรงพยาบาลบางบ่อ
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  190-0-2315-2
โทร :  

77. รับบริจาคสู้โควิด-โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ธนาคาร:   กรุงไทย
เลขที่:  715-1-19264-9
โทร :  032-601-060-4 ต่อ 2076 

78.ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นในการดูแลผู้ป่วย  กับ โรงพยาบาลบางละมุง
ชื่อบัญชี: มูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้โรงพยาบาลบางละมุง 
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  221-0-35685-7
โทร :   038-411551 ต่อ 5316 

79. ซื้อเครื่องมือแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด 19 
ชื่อบัญชี:   เงินบริจาค โรงพยาบาล กุฉินารายณ์
ธนาคาร:  กรุงไทย 
เลขที่:  416-0-64047-8
โทร :  043-851-290-2 ต่อ 1700

80. จัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระประแดง
ชื่อบัญชี:   เงินบริจาคสถาบันราชประชาสมาสัย
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  225-039-506-3
โทร :  02-385-9135-7 ต่อ 1724/1723

81. โรงพยาาลเจาะไอร้อง สู้ COVID-19
ชื่อบัญชี:  โรงพยาาลเจาะไอร้อง
ธนาคาร:   กรุงไทย
เลขที่: 984-3-94585-9
โทร :  063-246-2993

82.ร่วมบริจาค เพื่อ ต่อสู้กับ CODID 19 กับ โรงพยาบาลยะรัง 
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาคของโรงพยาบาลยะรัง
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  925-0-75031-5
โทร :  088-792-1757

83. โรงพยาบาลเบตง (บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์)
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาค รพ.เบตง
ธนาคาร:  กรุงไทย 
เลขที่:  912-0-34781-2
โทร :   073 234 077-078 ต่อ 108

84.โรงทานเคลื่อนที่ โควิด - 19
ชื่อบัญชี:   วัดป่าโนนสะอาด
ธนาคาร: กสิกรไทย 
เลขที่: 066-8-64089-3
โทร :  083-8-64089-3

85. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยโควิด 19 
ชื่อบัญชี:  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยโควิด 19 
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:618-0-39791-0

86. สู้ภัยโควิด - 19 กับ โรงพยาบาลพระยายมราช 
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาค ของโรงพยาบาลพระยายมราช 
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่: 710-0-54585-4
โทร :  06 5984 4468 

87.กองทุนสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ชื่อบัญชี:  กองทุนสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  067-0-13829-0 

88.โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  สู้ภัยโควิด 19 
ชื่อบัญชี:  เงินบริจาค โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร สู้ภัยโควิด 19 
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  412-3-22298-6

89. ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ COVID-19 กับ โรงพยาบาลกลาง
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิโรงพยาบาลกลาง
ธนาคาร:  กรุงเทพ
เลขที่: 001-0-87506-0
โทร :  02-220-8000 ต่อ 11911

90.ขอเชิญร่วมช่วยเหลือผู้อยู่ร่วมกับเชื่อเอชไอวีและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ื COVID-19
ชื่อบัญชี:  AIDS ALMOST ZERO
ธนาคาร:  กรุงเทพ
เลขที่: 127-499-7788-0
โทร :  02-279-7022-3

91. เพื่อช่วยเด็กๆ 3-5 ขวบ  มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม 
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
ธนาคาร:  กสิกรไทย
เลขที่: 017-1-05777-9
โทร :  02-541-6092-5
92. ร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับสู้กับ COVID-19 กับ โรงพยาบาล กระบี่
ชื่อบัญชี:  กองทุนก่อสร้างอาคาร 40 ปี จ.กระบี่
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  812-0-38955-7
โทร :  075626724

93.ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและอุปกรณการแพทย์ กับ โรงพยาบาลกงหรา พัทลุง
ชื่อบัญชี:  โรงพยาบาลกงหราเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 
ธนาคาร:  กรุงไทย 
เลขที่: 908-315-0194

94.ร่วมสมทบทุน ผลิตเครื่องช่วยหายใจฝีมือคนไทย จาก พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ชื่อบัญชี:  สจล.นวัตกรรมสู้ COVID-19
ธนาคาร:  กรุงไทย
เลขที่:  693-0-31750-0

95. ศิริราชมูลนิธิ กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด 
ชื่อบัญชี:  ศิริราชมูลนิธิ สู้ภัยโควิด 
ธนาคาร:  กรุงเทพ 
เลขที่: 901-3-50034-4

96.กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19  และ โรคระบาดต่างๆ
ชื่อบัญชี:  กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 
ธนาคาร:  ไทยพาณิชย์
เลขที่: 067-300-487-3

97. ช่อง 8 ร่วมใจ ช่วยทีมแพทย์ สู้โควิด - 19 
ชื่อบัญชี:  ช่อง8 ร่วมใจชวนคนไทยช่วยทีมแพทย์
ธนาคาร: กรุงเทพ
เลขที่: 128-3-08894-4

98.ร่วมบริจาคสมทบกองทุน รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด
ชื่อบัญชี:  รวมน้ำใจไทย สู้ภัย โควิด 19 
ธนาคาร:  กรุงเทพ
เลขที่:  641-0-20858-8
โทร :   0-7445-1599

99. ร่วมบริจาคสมทบทุน ซื้ออุกรณ์การแพทย์ รักษา COVID-19 กับ มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
ชื่อบัญชี:   "มูลนิธิเซนต์หลุยส์"
ธนาคาร:   กรุงเทพ
เลขที่:  002-705474-1

100. ร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์รักษาผู้ป่วย โควิด 19 กับ โรงพยาบาลราชวิถี
ชื่อบัญชี:  มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
ธนาคาร:   ไทยพาณิชย์
เลขที่:  051-2-16322-1
โทร :  02-354-7997-9

เพจ #กระดานบอกบุญหล่อพระ
#Kradanbogboon
การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง


บอกบุญ 2564

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจัดสร้าง พระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตัก ๓๐ นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ วัดขาดแคลนทั่วประเทศศรีลังกาเป้าหมายสูงสุด ๑๒,๖๐๐​ องค์

◈ โครงการ “สานสัมพันธ์แห่งศรัทธา” จัดสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตัก ๓๐ นิ้ว ถวายวัดทั่วประเทศศรีลังกา เป้าหมายสูงสุด ๑๒,๖๐๐​ องค์ ❀⊱━━━━━━━━━━━━━━ ⊰❀ ◈ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจัดสร้าง พระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตัก ๓๐ นิ้ว เป้าหมายสูงสุด ๑๒,๖๐๐​ องค์ เพื่อประดิษฐาน ณ วัดขาดแคลนทั่วประเทศศรีลังกา ◈ ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา หรือลงทะเบียนจองเป็นเจ้าภาพเต็มองค์ ๓๙,๐๐๐​ บาท รับพระพุทธลังกาสยาม หน้าตัก ๓ นิ้ว ๑ องค์ เป็นที่ระลึกสักการะบูชา ได้ที่ Line@ → https://lin.ee/nuSeMAt ◈ หรือโอนเข้าบัญชี :โครงการสานสัมพันธ์แห่งศรัทธา จัดสร้างพระพุทธรูปถวายวัดทั่วประเทศศรีลังกา โดย วัดยายร่ม ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 เลขที่บัญชี 661-0-59053-2 โทร 099-416-6416 ◈ ต้องการใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีติดต่อ Line@ → https://lin.ee/nuSeMAt #แชร์ไปได้บุญ #สร้างพระสร้างธนาคารบุญ #อานิสงก์ของการสร้างพระ #สะพานบุญ #บอกบุญ #ร่วมบุญสร้างพระ #สร้างพระประจำตัว #สร้างพระประจำครอบครัว #สร้างพระประจำบริษัทห้างร้าน


ขอเชิญร่วมทำบุญโรงทานน้ำดื่ม-น้ำปานะ พิธียกช่อฟ้าเอกอุโบสถ

ขอเชิญร่วมทำบุญโรงทานน้ำดื่ม-น้ำปานะ ในพิธียกช่อฟ้าเอกอุโบสถ พิธีบรรจุหัวใจพญาสิงห์ #พิธีบรรจุหัวใจพญานาค วัดแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ในวันที่ 3-5 มีนาคม 2566


ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสปอร์ตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์

เข้าพรรษา สร้างบุญ อุ่นใจ เปลี่ยนจากเทียนไข เป็นโซล่าไลท์ ถวายวัดแม่ทราย จังหวัดแพร่


เปิดบุญด่วน 5 วัน! ทำบุญน้ำดื่ม 5,000 แพ็ค

ขอเชิญร่วมทำบุญน้ำดื่ม มอบให้โรงพยาบาลตากสิน 2,000 แพ็ค ถวายวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร 3,000 แพ็ค ทำบุญแพ็คละ 50 บาท


แสงเทียนส่องธรรม..บุญด่วน‼️ วัดไม่มีเทียน แชร์ช่วยวัด

ขอเชิญร่วมบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยผักกูด อ.แม่สอด จ.ตาก


สร้างพระสีวลี 32 องค์

ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระสีวลีอรหันต์ จำนวน 32 องค์ ความสูง 7 เมตร ณ สวนพระพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ จ.พิษณุโลก


เจ้าภาพบวชสามเณร จำนวน 69 รูป

ขอเชิญร่วมทำบุญบวชพระบวชสามเณรสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระศาสนา


บอกบุญ กองบุญสงฆ์อาพาธประจำเดือนเมษายน 64

เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์กองบุญสงฆ์อาพาธประจำเดือนเมษายน กองบุญละ 3,000 บาท หรือ ร่วมบุญสมทบตามกำลังศรัทธา 


ทำบุญต้อนรับวันสงกรานต์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว วัดบ่อเงินบ่อทอง จ.ฉะเชิงเทรา

ขอเรียนเชิญร่วมงานหล่อพระพุทธปฏิมากร สร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (2 .50 เมตร ) พระวิสุทธิเทพ ปางพระนิพพาน (จารึกชื่อผู้สร้างในบัญชีทองคำ) สร้างเป็นองค์ที่ 5 ในโครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐม 18 องค์ จ๊ะ


ด่วน​ ต้องการ​ 100​ ใบ เพื่อศพยากไร้และอนาถา

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมจัดซื้อโลงศพ​ จำนวน​ 100​ ใบ​ มอบให้หน่วยกู้ภัย​ ที่ขาดแคลน​ ในจุดกู้ภัยต่างๆของ​พื้นที่​ จ.อุดรธานี​


ชื้อที่ดินถวายวัด - วัดกระโพธิ์ช่างหม้อ ขอเชิญร่วมบุญ..มหากุศล

ชื้อที่ดินขยายเขตวัดในชนบท ตารางวาละ 499 บาท หรือตามกำลังศรัทธา จำนวน 3,900 ตารางวา (จ่ายมัดจำแล้ว 150,000 บาท ส่วนที่เหลือนัดจ่าย 31 ธค.64)


สร้างห้องน้ำ - บุญปลดทุกข์..ลดกรรม

ขอเชิญร่วมบุญสร้างห้องน้ำ ถวายวัดในชนบท


สร้างพระ - วัดบ่อเงินบ่อทอง จ.ฉะเชิงเทรา

ขอเรียนเชิญร่วมงานหล่อพระพุทธปฏิมากร สร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (2 .50 เมตร ) พระปางมหาจักรพรรดิ (จารึกชื่อผู้สร้างในบัญชีทอง) สร้างเป็นองค์ที่สาม ในโครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐม


ซื้อโลงศพ - บอกบุญเชิญชวนร่วมสร้างโลงศพ ซื้อน้ำมันเผาศพ เพื่อสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้

ด้วยทางกองทุนสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ วัดศรีสุทธาวาส ลพบุรี ขอบอกบุญเชิญชวนไปยังท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย เชิญร่วมทำบุญ จัดซื้อ


ซื้อข้าวสาร - ถวายเข้าโรงทานวัด กองบุญละ 10 บ. ถวายวัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม

อานิสงส์การตั้งโรงทาน เเจกอาหาร อานิสงส์ที่ได้รับ คือ เป็นผู้ที่ไม่ประมาท มีสติดี เมื่อละโลกนี้ไปแล้วจะเกิดในเทวโลก แวดล้อมด้วนเหล่าบริวารคอยบำรุงบำเรออยู่ตลอดกาล จะได้เสวยสมบติเป็นทิพย์


ถวายภัตตาหาร - ขอเชิญร่วมบุญถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ผู้จาริกธุดงค์ ร่วมกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา

รายได้จากการจำหน่ายหนังสือ จะไปเป็นค่าภัตตาหาร น้ำดื่ม ที่ถวายพระสงฆ์ ณ สถานที่ต่างๆ ที่คุณแม่อุปฐากนำถวายอยู่เป็นประจำนะคะ ขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ


บริจาคเสื้อผ้า - บอกต่อพิกัดมูลนิธิรับบริจาคเสื้อผ้า มาโล๊ะตู้แบบได้บุญ รับปี2021 กันเถอะ

ถึงเวลาทวงคืนพื้นที่ในตู้เสื้อผ้ากันแล้ววว ตัวไหนไม่ได้ใส่ หรือไม่ได้ใช้อย่าเก็บไว้ให้เปลืองพื้นที่ เก็บลงกล่องไปบริจาค มอบให้คนอื่นที่มีโอกาสได้ใช้กันดีกว่า


สร้างพระใหญ่ ณ วัดทับคล้อ

ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธเมตตา หน้าตักกว้าง 60 เมตร สูง 80 เมตร รวมฐาน ณ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) จ.พิจิตร


ร่วมทำบุญบูรณะท้าวเวสสุวรรณโณ (ปางพรหมาสูติเทพ)องค์แรกที่สร้าง

ช่วงนี้กระแสท้าวเวสสุวรรณค่อนข้างแรงครับ เชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย ยุคนี้ เทรนนี้ ใครไม่รู้จักหรือไม่มีท้าวเวสสุวรรณติดตัว ถือว่าไม่ร่วมสมัยนิยมสักเท่าไร


ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของมีค่าอย่าทิ้ง! เสื้อผ้า หนังสือ ของใช้ทั่วไป ส่งมาให้เด็กพิการ! เปลี่ยนเป็นค่าอาหาร ยารักษาโรค

"เหลือ-หนูขอ" อีก1โครงการที่อยากเป็นสะพาน ส่งความสุขให้น้องๆผู้พิการบ้านคามิลเลียน เปลี่ยนสิ่งของ เป็นค่าอาหารและค่ายารักษาโรค ให้น้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง


ช่วยชีวิตช้างพังวาสนาตกงานช่วงโควิตเจ้าของมีความจำเป็นต้องขายออก #บุญใหญ่ไถ่ช้าง แม่วาสนา

#ตรากตรำมา 40 กว่าปี ขอปลายชีวิตนี้ได้พักที่วัด #บอกบุญเป็นวันที่3เหลืออีก12วัน ล่าสุด 44,542 บาท ขาดเพียง 65,458 บาท ใครที่เพิ่งมาใหม่ยังไม่เคยร่วมบุญขออนุโมทนาบุญไปก่อน #อยากให้ร่วมแบบสบายสบายเพราะเราช่วยประจำทุกวันอยู่แล้วพอได้สะสมบุญ


ร่วมบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแด่พระสงฆ์ แทนการใส่บาตรตอนเช้า กับน้องโยคีน้อยและคุณแม่

รับบุญร่วมกันค่ะ (25ม.ค.2564) วันนี้กองบุญทำบุญทุกวัน ได้ร่วมบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแด่พระสงฆ์ แทนการใส่บาตรตอนเช้า กับน้องโยคีน้อยและคุณแม่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 #พระภิกษุงดบิณฑบาตร (ร่วมบุญเป็นวันที่ 264)


เปิดจองเหรียญท้าวยะสังกะอสูร เหรียญท่านท้าวยะสังกะอสูร รุ่น อำนาจ บารมี คุ้มภัย

เพื่อนำเงินรายได้ไปดำเนินการเกี่ยวกับสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ เป็นทุนการศึกษาแด่ภิกษุและสามเณร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อสอบพระปริยัติธรรม วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร และอีกหลายรายการ


บอกบุญค่าไฟวัด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 วัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ยอดค่าไฟรวม 3 บิล 10,135.09 บาท‼️ 5-10 บาท ก็ร่วมบุญได้ อานิสงค์การร่วมทำบุญค่าไฟฟ้าจะส่งผลให้เป็นผู้ที่ไม่เศร้าหมองทางเดินของชีวิตจะสว่างไสวไม่มีทางตันคิดนึกที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายมีทางออกเสมอ


บวชพระ66รูป #โมทนาสาธุร่วมกัน

ท่านใดประสงค์​จะ​ร่วม​บุญ​บวชพระ  จำนวน  66รูป ในวันที่  14  เมษายน​ 2564 ณ  วัดวังวารี​ศรี​ศรัทธา​ธรรม​ อ.วังทอง​ จ.พิษณุโลก ร่วมสร้างบารมีกับองค์​ครูบา​ทรง​ธรรม​ จิร​ว​ฑ​ฺ​ฒ​โน และทำบุญวันคล้ายวันเกิดองค์​ครูบา​ทรง​ธรรม เจ้าภาพบวชพระรูปละ  5,000  บาท หรือร่วมกันตามกำลัง​ศรัทธา


ไถ่ชีวิตวัวท้อง 3 ตัว เวลา 8.30 น. ที่วัดป่าสำราญธรรม ภายใน วันอาทิตย์นี้ (24 มกราคม)

วัวท้องตัวแรก ไถ่จากโรงฆ่าสัตว์ วัวท้อง 2 ตัวหลัง ไถ่จากชาวบ้านที่เลี้ยงไว้เตรียมจะไปส่งโรงฆ่าสัตว์


บอกบุญบูรณะวิหารและเสาวิหาร วัดห้วยปู

ขอเจริญพรผู้มีจิตศรัทธา นักบุญทั้งหลาย ร่วมบุญบูรณะวิหารเก่าแก่ วัดห้วยปู ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ด้วยวัดนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ในหมู่บ้านชาวกระเหรียง


บอกบุญถมดินถวายวัดบ้านขุน อำเภอฮอด เชียงใหม่

ขอ​เชิญ​ร่วมทำบุญ.. ถมดินปรับพื้นที่รองรับการสร้างบารมี​เที่ยวละ 250 จำนวน 3,000 เที่ยว


ชวนร่วมบุญ บริจาคคนละ 1 บาท ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

หลังโควิด-19 กลับมาระบาดอีกรอบ ส่งผลให้ 'สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา' ซึ่งทำหน้าที่ดูแลคนตาบอดในจังหวัดรวม 1.4 หมื่นคน ต้องเลื่อนจัดคอนเสิร์ตการกุศล "พลังเพลงจากหัวใจ จุดคบไฟในความมืด ครั้งที่ 2" เพื่อหาเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารสำนักงานและจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา ออกไปอย่างไม่มีกำหนด


ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทองคำ หุ้มยอดองค์พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่

ถวายครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เปิดให้ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 2,000 บาท ( 1 กรัม) หรือร่วมบุญตามกำลังทรัพย์ศรัทธา


บุญสร้างท้าวเวสสุวรรณมหาเศรษฐี - บุญใหญ่บุญสูงอีกแล้ว รีบจองกองบุญ ช้าหมดอดนะ หาทำยากด้วยเด้อ

วันนี้ฤกษ์เศรษฐี ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ มาทำบุญกัน ประดิษฐานไว้ในส่วนยอดเจดีย์พระอุโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทางเราจะมีแจกท้าวเวสสุวรรณมหาเศรษฐีและยันต์ลาภยศบารมีของหลวงปู่บุญส่งสำหรับผู้ร่วมบุญด้วยค่ัะสำหรับผู้จองเป็นกองบุญเท่านั้น ท้าวเวสสุวรรณเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ ปราบภูตผีปีศาจ ไล่สิ่งไม่ดี ทางจีนถือว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภด้วย (ไฉ่ซิงเอี๊ย)


บุญสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา สร้างความสุข สร้างที่ปลดทุกข์

มีบุญใหม่มาบอกต้อนรับปีใหม่ เชิญร่วมสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ถวายไว้ ณ วัดหัวหว้าสามัคคี ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี(กำลังจะลงมือก่อสร้าง โดยเอาตามรูปแบบนี้)


บริจาคโลงศพ - บุญใหญ่เสริมบารมีรับปีใหม่ 2564

ขอเชิญร่วมบุญบริจาคโลงศพร่วมกับวัดหนองก๋าย​ ต.สันป่ายาง​ อ.แม่แตง​ จ.​เชียงใหม่​ ทั้งหมดจำนวน 64 โลง พร้อมผ้าขาวดิบ 64 ผืน เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ต้องทำบุญด้วยอะไรถึงจะเข้ากับดวง โดย ซินแสปิง

หลายครั้งที่เราไปทำบุญเพื่อนหลายคนอาจจะเคยมีความสงสัยว่า เราควรจะทำบุญด้วยอะไรดีและควรใช้หลักเกณฑ์ไหนดี เพื่อที่จะให้เราได้บุญเต็มที่ได้สะเดาะเคราะห์เสริมดวง การเงินคล่องตัว เงินทองไหลมาเทมา มีคนช่วยเหลือสนับสนุน


ขอเชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค จำนวน 2 ตัว

ถวายพระยุทธ อคคจิตโต วัดพงษ์ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ราคา 55,000 บาท ในวันที่ 29 มกราคม 2564


เปิดบุญด่วน ผ้าขาวห่อศพ ขาดอีก 190 ผืน บุญสำเร็จ

ยอด ณ ตอนนี้ 110 ผืน ขาดอีก 190 ผืน บุญสำเร็จ กองบุญ วรรณกิจ ขออนุญาติ บอกบุญด่วน ผ้าขาวห่อศพ ขอเจ้าภาพ บริจาคผ้าขาวห่อศพ ให้กับ กู้ภัย บ้านด่านลานหอย .จ.สุโขทัย ซึ่งตอนนี้ เหลือไม่ถึง 5ผืน เพื่อที่จะช่วยเหลือ จำนวน 300 ผืน ล่ะ 100 บาท ซึ่งตอนนี้ จำเป็นอย่างมาก ในการห่อศพ 1ศพ ต้องใช้ 2 ผืน ทางกู้ภัย


หนังสือ "สวดมนต์ข้ามปี" เสริมบุญบารมี โชคดีมีสุขตลอดไป

พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน พร้อมพิมพ์รายชื่อ จำนวน 100 เล่ม โดยคุณ เก่ง อะไหล่เก่า อนุโมทนาสาธุ ขอกุศลผลบุญนี้จงรวมกันเป็นพลวปัจจัย ดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายและครอบครัว #จงประสบแต่ความดี #ปราศจากความทุกข์ #มีความปรารถนาที่สมหวังทุกประการ