เราอุ้มบุญมาให้คุณ บอกบุญ บอกเรา

ร่วมบอกบุญ

มุมสมาชิก

ขอเชิญร่วมบุญสร้างฐานหลวงพ่อใหญ่พระสัมพุทธมุนีฯ หน้าตัก10เมตรสูง19เมตร ณ.พุทธมณฑลอุตรดิตถ์ วัดคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์


FACEBOOK

มหากุศลสร้างฐาน 🏆#หลวงพ่อใหญ่พระสัมพุทธมุนี หน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร
🏆#โอกาสสุดท้าย 📷 ที่จะได้ร่วมบุญสร้างฐานองค์พระใหญ่วัดคุ้งตะเภาให้สำเร็จ
//// ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้าง 🏆#ฐานหลวงพ่อใหญ่ สร้างบุญบารมี ชีวิตมั่นคงดุจฐานองค์พระใหญ่ ตามกำลังศรัทธา
#รายการที่ 1 : เจ้าภาพ 💎#บันไดขึ้นสวรรค์รับโชค (บันได คสล. กว้าง ๔ เมตร มีทั้งหมด 15 ขั้น) เจ้าภาพขั้นละ ⛩9,999⛩ บาท [หรือสมทบกองละ ๙๙ บาท]
#รายการที่ 2 : เจ้าภาพ 🙏🏻#เสาสูงหนุนบุญบารมี (เสา คสล. สูง ๓ เมตร มีทั้งหมด 32 ต้น) เจ้าภาพต้นละ ⛩4,999⛩ บาท [หรือสมทบกองละ ๙๙ บาท]
#รายการที่ 3 : เจ้าภาพ 🌷#คานค้ำคูณดวงชะตา (คสล. ค้ำชั้นบนล่างรอบองค์พระ มีทั้งหมด 202 เมตร) เจ้าภาพเมตรละ ⛩999⛩ บาท [หรือสมทบกองละ ๙๙ บาท]
#รายการที่ 4 : เจ้าภาพ 🍀#พื้นลานประทักษิณสวรรค์ (พื้น คสล. ชั้นบนรอบองค์พระ มีทั้งหมด 139 ตารางเมตร) เจ้าภาพตารางเมตรละ ⛩999⛩ บาท [หรือสมทบกองละ ๙๙ บาท]
***เจ้าภาพรายการ 1-2 ทางวัดจะจารึกชื่อในแผ่นหินอ่อนฐานองค์พระใหญ่ฯ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพทุกท่าน (จำกัดท่านละ ๑ ชื่อ)
***เจ้าภาพรายการ 1-2-3-4 ทางวัดจะจารชื่อลงแผ่นทองพุทธบูชาบรรจุในองค์พระใหญ่ทุกท่าน (จำกัดท่านละ ๑ ชื่อ)
************************************
💎 ***☎️ บัญชี "บูรณะและพัฒนาวัดคุ้งตะเภา"
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์
เลขบัญชี 🎀 981-4-77350-6 🎀
อนุโมทนาสาธุๆ จ้า
***ญาติโยมท่านใดมีศรัทธาจองแล้ว ตั้งปณิธานไว้ แนะนำว่าบุญสร้างฐานพระนี้เป็นบุญใหญ่ #บุญอานิสงส์จักรพรรดิ ควรบอกบุญให้คนอื่นได้ร่วมด้วยเพื่อเสริมบารมี ครบถ้วนพร้อมจึงถวายทีหลังเมื่อไรก็ได้จ้า
1. จากนั้นส่งสลิปมาได้ที่เฟสบุค https://www.facebook.com/welovewatkungtaphao
2. จากนั้นทางวัดจะส่งใบอนุโมทนา+วัตถุมงคลที่ระลึก พร้อมทั้งนำชื่อไปจารึกหินอ่อนในฐานองค์หลวงพ่อใหญ่ต่อไป
++++++++++++++++++++++++
🌷🌻🍀 #อานิสงส์สร้างฐานพระ มหากุศลดุจเดียวกับสร้างองค์พระใหญ่
"...สร้างแท่นฐาน ก็เหมือนกับการสร้างพระพุทธรูป อานิสงส์ไม่ใช่เล็กน้อยนะ อานิสงส์ใหญ่มาก คนจะรวยแล้วนะ วาสนาบารมีจะสูง สร้างแท่นพระ หนุนพระให้สูงน่ะ แล้วพระพุทธเจ้า ด้วยนะ เราฐานะจะดีขึ้น ...ทรัพย์ไม่ทรุด รวยตลอด รวยขึ้นไม่มีลง ชึ้นชื่อว่าความทรุดต่ำ ทรุดตัวลง จะไม่มีสำหรับคนสร้างพื้น เพราะพื้นมันหนักใช่ไหม บุญใหญ่จริงๆ..."
(โอวาทธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง- จากหนังสือธัมมวิโมกข์ฉบับที่๑๐๙)
************************************
🌷🌻🍀คำอธิษฐานปัจจัยร่วมทำบุญสร้างฐานพระใหญ่
(ตั้งนะโม ๓ จบ) อิมินา ปะนะ ทาเนนะ มา เม ทาลิททิยัง อะหุ นัตถีติ วะจะนัง นามะ มา อะโหสิ ภะวาภะเว
ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุล) ขอถวายปัจจัย เพื่อร่วมสร้างสร้างฐานบารมี องค์หลวงพ่อใหญ่พระสัมพุทธมุนี หน้าตัก ๑๐ เมตร ขอรวมดวงจิต มุ่งมิตรเป็นพุทธบูชา แด่พระธรรมอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออานิสงค์ใดๆ ที่เกิดจากการกระทำนี้ ส่งผลให้ข้าพเจ้า อย่าได้สดับ อย่าได้รู้จัก ซึ่งคำว่า "ไม่มี ไม่ได้ ไม่รู้" จงอย่าได้ปรากฏมีแก่ข้าพเจ้า ตลอดทั้งความเป็นอยู่ลำบาก ชีวิตที่ขัดสน อย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ในภพน้อยภพใหญ่ ขอความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม จงบังเกิดมีแก่ตัวของข้าพเจ้า หากแม้นข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพาน ขอแรงอธิษฐานนี้ ยังผลให้ข้าพเจ้าได้เกิด ภายใต้ร่มบวรพระพุทธศาสนา ทุกภพชาติไป อย่าได้แคล้วคลาดซึ่งพระสัทธรรม ขอความถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ มหาสมบัติ จักรพรรดิสมบัติ สวรรค์สมบัติ จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ทุกภพทุกชาติ ตราบเท่าเข้าสู่ซึ่งพระนิพพานในอนาคตกาลด้วยเทอญฯ
************************************

บอกบุญ 2564

ปิดทองพระประธานในอุโบสถ

ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะปิดทององค์พระประธาน ในอุโบสถวัดแม่ทราย จังหวัดแพร่


ขอเชิญร่วมทำบุญเทพื้นคอนกรีตรอบอุโบสถ

เทลานวัด สร้างลานธรรม ก่อทางบุญ ขอเชิญร่วมทำบุญเทพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย เพื่อปรับภูมิทัศน์รอบอุโบสถวัดแม่ทราย จังหวัดแพร่


ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างซุ้มหน้าต่างและฉาบผนังอุโบสถ

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างซุ้มหน้าต่างและฉาบผนังอุโบสถ วัดแม่ทราย ตงแม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่


ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดคำสะอาด ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดคำสะอาด ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ❖ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ เจริญพร สหธรรมมิก เพื่อนกัลยาณมิตรญาติธรรม มหาเศรษฐีบุญ ทุกๆท่าน ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างบุญครั้งนี้ให้บรรลุผลสำเร็จด้วยเทอญ ... ❖:‧ ร่วมสร้างอุโบสถได้ที่ ชื่อบัญชี ร่วมสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดคำสะอาด ธนาคารออมสิน สาขาน้ำยืน เลขที่ 020-3-80872-000


ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระทองคำพระพุทธญาณมงคลรัศมีโชติ ณ.สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี จ.เพชรบุรี 19-8-65

มูลนิธิเมืองธรรมพรหมรังสี สมเด็จพระพุฒาจารย์โต จะจัดพิธีหล่อพระทองคำปางมารวิชัย “พระพุทธญาณมงคลรัศมีโชติ” ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี จังหวัดเพชรบุรี


สร้างเจดีย์ วัดป่าธรรมคีรี เพื่อสืบอายุพระศาสนา

พระอาจารย์คม อภิวโร ให้ไฟเขียว  เดินหน้าสร้างอุโบสถเจดีย์แล้วนะครับ


ร่วมเทปูนทำหล่อพระชำระหนี้สงฆ์ #บุญหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม 4 ศอก

ท่านใดมีความประสงค์ตั้งโรงทาน ติดต่อทางข้อความเพจวัด #บุญยิ่งทำยิ่งได้ ทานยิ่งให้ยิ่งมี ทาน ศีล ภาวนา เป็นปัจจัยให้ถึง ซึ่งพระนิพพาน


สร้างพระ - ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา"

สร้างด้วยนิลทั้งองค์ ประดับผิวองค์พระด้วย พลอยรัตนะ ขนาดใหญ่มาก คือหน้าตัก 29 เมตร สูง 45 เมตร อยู่บนอาคาร 2 ชั้น ประดิษฐาน ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี


สร้างพระ - ร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องมหาจักรพรรดิกำลังแผ่นดิน (พระเจ้าแสนแซ่) #หาโอกาสทำได้ยาก #บุญเป็นของพึ่งได้จริง

มหาบุญใหญ่ปีใหม่ ครั้งหนึ่งในชีวิต อานิสงส์ใหญ่ประมาณไม่ได้ อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมบุญทุกคน และ เป็นสะพานบุญร่วมกัน เพื่อฝากไว้ในแผ่นดิน


ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้าง พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี


ขอเชิญร่วมสร้างโซล่าเซลล์ พิพิธภัณฑ์เจดีย์ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

หลวงพ่อรำลึกถึงเรื่องเจดีย์ของหลวงตา เพื่อจะเร่งให้แล้วเสร็จนะ หลวงพ่อคงจะเข้าไปดูอีก เร่งล่ะทีนี้ ที่หนักหนาสาหัสอยู่นี้คือโซล่าร์เซลล์นะลูกหลาน เจดีย์ของหลวงตาจะใช้ไฟประมาณ ๖๕๐ กิโลวัตต์ ในพิพิธภัณฑ์ที่เข้าไปชมเจดีย์ของหลวงตาใน ๖ ห้องใหญ่ หลวงตาเกิดที่ไหน หลวงตาแสดงธรรมที่ไหน หลวงตาหลุดพ้นที่ไหน หลวงตาปฏิบัติตนอย่างไร เป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาของลูกหลาน ตัวนี้จะได้ใช้แอร์มากเลยทีนี้ เพราะเป็นห้องใหญ่


บุญสร้างเมรุให้กับวัดที่ไม่มี หลังที่ 3 บุญใหญ่อานิสงค์แรง

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเมรุหลังที่ ๓ คนละเล็กละน้อย ๑๐ บาท ๒๐ บาท เพื่อก่อสร้าง ณ บ้าป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร


สร้างเมรุเผาศพ วัดกกส้มโฮง

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษ ณ วัดกกส้มโฮง (สุวรรณนิลจินดาราม) ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อสมทบทุนสร้างเผาศพปลอดมลพิษ (เปลี่ยนจากเตาถ่านเป็นเตาน้ำมัน)


สร้างอุโบสถ บุญด่วน ขนดินเข้าโบสถ์ และถมที่ปรับพื้นที่ลานวัด ให้เสมอ

เนื่องจาก  วัดนกเขียน บ้านนกเขียน ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ยังไม่ได้อัญเชิญพระประธาน เข้าประดิษฐานเข้าในอุโบสถ ทางวัดเห็นสมควรว่า เมื่อมีผู้ใจบุญถวายพระประธานแล้ว ทางวัดอยากอาราธนาอัญเชิญพระประธานเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถ


ขอเชิญร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่สร้างโบสถ์ วัดเขาพระทอง 1 กองบุญ 20 บาท

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง "อุโบสถวัดเขาพระทอง" จ.นครศรีธรรมราช #บุญสร้างโบสถ์ "วิหารทาน" ศักดิ์สิทธิ์


บุญปลดทุกข์ สร้างสุขให้ชีวิต

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถตามจิตศรัทธา​ วัดยังขาดเจ้าภาพและปัจจัย​จำนวนมาก